Özellikler

   
NoAdKodSembolBirimBağlamTürVeri Türü
1.Active Release Mitigation FactorARMFfm, active-Tesis ÜnitesiSafetySayısal-11
2.Adjacent Surface Typesurface--Tesis ÜnitesiStructuralTabular8-
3.AEGL Level 1 ConcentrationAEGL-1AEGL-1ppmMaddeHazardSayısal--
4.AEGL Level 2 ConcentrationAEGL-2AEGL-2ppmMaddeHazardSayısal--
5.AEGL Level 3 ConcentrationAEGL-3AEGL-3ppmMaddeHazardSayısal--
6.Air DensitydAdAirkg/m3YerAtmosphericSayısal--
7.Ambient PressurePAPAatmYerAtmosphericSayısal-2
8.Ambient TemperatureTATA°CYerAtmosphericSayısal-1
9.Analysis PeriodperiodTanalysisyAnalizRisk AnalysisSayısal--
10.Annual Exceedance ProbabilityAEPPa, exceed%/yAfetOccurrenceSayısal--
11.API 5L GradeAPI5LGrade-Boru HattıStructuralTabular11-
12.ASTM A106 GradeA106Grade-Boru HattıStructuralTabular3-
13.ASTM A53 GradeA53Grade-Boru HattıStructuralTabular2-
14.Atmospheric StabilityAS--YerAtmosphericTabular67
15.Atmospheric TransmissivityTaτa-Tesis ÜnitesiConsequenceSayısal-12
16.Autoignition TemperatureTigTigKMaddePhysicochemicalSayısal-12
17.Average distance between valve sitesdVSdavg, valvekmBoru HattıStructuralSayısal--
18.Average Peak Ground AccelerationPGAavgPGAavggAfetEarthquake MotionSayısal-2
19.Average Shear-Velocity (30m)Vs30Vs30m/sYerSoilSayısal-3
20.Base AreaABAbasem2Tesis ÜnitesiStructuralSayısal-3

Risk Değerlendirmesi

Doğal Afetler

Endüstriyel Tesisler ve Üniteleri

Bilimsel

Kullanıcılar

Site Hakkında

Bağlantılar

Yardım

Yasal Uyarı

Gizlilik Beyanı

İletişim

Arama