Özellik Tahmin Edici

AdMolar heat capacity from specific heat capacity and molacular weight
ÖzellikMolar Heat Capacity
TürFonksiyon
BirimJ/mol·K
ÖncelikOtomatik
Devre DışıHayır
ErişimGenel
Yaratılma: Serkan GIRGIN, 11/12/2013 13:03:21

Risk Değerlendirmesi

Doğal Afetler

Endüstriyel Tesisler

Bilimsel

Kullanıcılar