Özellikler

NoAdKodSembolBirimBağlamTürVeri Türü
1.Active Release Mitigation FactorARMFfm, active-Tesis ÜnitesiSafetySayısal-11
2.ADAM Endpoint DistanceedAdeADAMmTesis ÜnitesiConsequenceSayısal-0
3.ADAM Explosion ModelAEMAEM`-Tesis ÜnitesiConsequenceTabular1-
4.ADAM modeADAMADAM-Tesis ÜnitesiConsequenceTabular2-
5.ADAM Pool Fire ModelAPFMAPFM-Tesis ÜnitesiConsequenceTabular1-
6.ADAM Source TermASTAST-Tesis ÜnitesiConsequenceTabular3-
7.Adjacent Surface Typesurface--Tesis ÜnitesiStructuralTabular8-
8.AEGL Level 1 ConcentrationAEGL-1AEGL-1ppmMaddeHazardSayısal--
9.AEGL Level 2 ConcentrationAEGL-2AEGL-2ppmMaddeHazardSayısal--
10.AEGL Level 3 ConcentrationAEGL-3AEGL-3ppmMaddeHazardSayısal--
11.Air DensitydAdAirkg/m3YerAtmosphericSayısal--
12.Ambient PressurePAPAatmYerAtmosphericSayısal-2
13.Ambient TemperatureTATA°CYerAtmosphericSayısal-1
14.Analysis PeriodperiodTanalysisyAnalizRisk AnalysisSayısal--
15.Annual Exceedance ProbabilityAEPPa, exceed%/yAfetOccurrenceSayısal--
16.API 5L GradeAPI5LGrade-Boru HattıStructuralTabular11-
17.ASTM A106 GradeA106Grade-Boru HattıStructuralTabular3-
18.ASTM A53 GradeA53Grade-Boru HattıStructuralTabular2-
19.Atmospheric StabilityAS--YerAtmosphericTabular67
20.Atmospheric TransmissivityTaτa-Tesis ÜnitesiConsequenceSayısal-12

Risk Değerlendirmesi

Doğal Afetler

Endüstriyel Tesisler

Bilimsel

Kullanıcılar