Özellik Tahmin Edici

AdMolar heat of combustion from specific heat of combustion and molecular weight
ÖzellikMolar Heat of Combustion
TürFonksiyon
BirimkJ/mol
ÖncelikOtomatik
Devre DışıHayır
ErişimGenel
Yaratılma: Serkan GIRGIN, 12/05/2016 11:19:54

Risk Değerlendirmesi

Doğal Afetler

Endüstriyel Tesisler

Bilimsel

Kullanıcılar